Przetargi

Zamówienia publiczne, przetargi, zapytania ofertowe
Data publikacji: 2016-10-28

Ogłoszenie - dostawa oleju napędowego ON
i benzyny bezołowiowej Pb-95


Zarząd PKS "Sokołów" w Sokołowie Podlaskim S.A.

ogłasza
 przetarg nieograniczony o szacowanej wartości powyżej 209 000 euro, realizowanego zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień publicznych przez PKS „Sokołów” w Sokołówie Podlaskim S.A 

na: 

sukcesywne dostawy oleju napędowego ON
i benzyny bezołowiowej Pb-95 w 2017 r.

Wybór oferty - kliknij aby zobaczyć

Pytania i odpowiedzi 2 - kliknij aby zobaczyć

 

 Pytania i odpowiedzi - kliknij aby zobaczyć

Ogłoszenie - kliknij aby zobaczyć

SIWZ - kliknij aby zobaczyć

Data publikacji: 2015-11-17

Ogłoszenie - dostawa oleju napędowego ON
i benzyny bezołowiowej Pb-95


Zarząd PKS "Sokołów" w Sokołowie Podlaskim S.A.

ogłasza
 przetarg nieograniczony o szacowanej wartości powyżej 750 000 euro, realizowanego zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień publicznych przez PKS „Sokołów” w Sokołówie Podlaskim S.A 

na: 

sukcesywne dostawy oleju napędowego ON
i benzyny bezołowiowej Pb-95 w 2016 r.

 

Ogłoszenie - kliknij aby zobaczyć

 SIWZ - kliknij aby zobaczyć

Data publikacji: 2015-10-26

SPROSTOWANIE

dotyczące postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy oleju opałowego grzewczego na 2015-2016"

Ogłoszenie - kliknij aby zobaczyć

Data publikacji: 2015-10-15

Zarząd Spółki PKS "SOKOŁÓW" w Sokołowie Podlaskim S.A.

ogłąsza przetarg nieograniczony na:

Sukcesywne dostawy oleju opałowego grzewczego

dla PKS "SOKOŁÓW" w Sokołowie Podlaskim S.A.

w roku 2015-2016

Ogłoszenie - kliknij aby zobaczyć

Data publikacji: 2015-10-02

Ogłoszenie - zakup akumulatorów

Zarząd PKS "Sokołów" w Sokołowie Podlaskim S.A.

zwraca się z zapytaniem ofertowym

dotyczącym zakupu akumulatorów dla pojazdów Spółki

 

Ogłoszenie - kliknij aby zobaczyć

Data publikacji: 2015-10-02

Zarząd PKS "Sokołów" w Sokołowie Podlaskim S.A.

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finasowego Spółki

Ogłoszenie - kliknij aby zobaczyć

Data publikacji: 2015-09-16

Ogłoszenie - dostawa oleju opałowego grzewczego

Zarząd PKS "Sokołów" w Sokołowie Podlaskim S.A.

ogłasza

zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego, objęte Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz zgodnie z „Regulaminem udzielenia zamówień publicznych przez PKS „Sokołów” w Sokołówie Podlaskim S.A 

na: 

dostawę oleju opałowego grzewczego

 Zapytania do SIWZ

 Ogłoszenie - kliknij aby zobaczyć

Data publikacji: 2015-06-16

Ogłoszenie - zakup używanego autobusu

Zarząd PKS "Sokołów" w Sokołowie Podlaskim S.A.

ogłasza

zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego, nie objęte Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, realizowane na podstawie „Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez PKS „Sokołów” w Sokołówie Podlaskim S.A 

na: 

zakup używanego autobusu

Ogłoszenie - kliknij aby zobaczyć
Ogłoszenie - kliknij aby zobaczyć

Data publikacji: 2015-06-15

Ogłoszenie - zakup używanego autobusu

Zarząd PKS "Sokołów" w Sokołowie Podlaskim S.A.

ogłasza

zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego, nie objęte Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, realizowane na podstawie „Regulaminu udzielenia zamówień publicznych przez PKS „Sokołów” w Sokołówie Podlaskim S.A 

na: 

zakup używanego autobusu

Ogłoszenie - kliknij aby zobaczyć

Ogłoszenie - kliknij aby zobaczyć